Dopuna rasporeda odvoza plastične i metalne ambalaže u Rapcu

pla met

Radi povećane potrebe unutar turističke sezone, obavještavaju se korisnici na području Rapca da će trgovačko društvo 1. MAJ d.o.o. od 27. srpnja do 31. kolovoza 2016. godine vršiti uslugu odvoza selektivno prikupljenog otpada – plastike i metala (žutih kanti) svake srijede, umjesto svakih 15 dana kao do sada.

Odvoz plastične i metalne ambalaže vršit će se u sljedećim terminima: 27.07., 03.08., 10.08., 17.08., 24.08. te 31.08., nakon čega će se odvoz nastaviti prema objavljenom terminskom planu, svakih 15 dana.

Raspored odvoza po ulicama je slijedeći:

Srijeda ujutro – Raša, Omladinska, Opatijska, Lošinjska, Creska, O.M.Tita

Srijeda popodne – Idrijska, Gornji Rabac, Medulinska, Učka, Plominska, Rudarska.

Odvoz papira i kartona te stakla i dalje će se vršiti utorkom, prema objavljenom rasporedu, bez promjene.

Skip to content