Mobilno reciklažno dvorište u Nedešćini i Šumberu

mrd7

Obavještavamo mještane Općine Sv.Nedelje da će mobilno reciklažno dvorište (MRD) biti postavljeno u Nedešćini i Šumberu, a odlaganje otpada u sklopu MRD-a biti će besplatno. U Nedešćini će se MRD moći koristiti 29. studenog na parkiralištu pokraj osnovne škole sa radnim vremenom od 8 do 15 sati. U Šumberu će biti na raspolaganju 13. prosinca kraj Doma u Balarinima, također sa radnim vremenom od 8 do 15 sati.

 

Osim dvorišta, postaviti će se i dva kontejnera za glomazni otpad.

 

U MRD-u mogu se odlagati papir i karton, ambalaža od plastike, metala i stakla, ostala plastika, staklo i metali, tekstil, baterije i akumulatori, lijekovi, boje, tinta, ljepila, smole, otpadna ulja (i jestiva i motorna), metalna ambalaža pod tlakom, ambalaža od opasnih tvari, EE otpad, fluorescentne i štedne žarulje.

Skip to content