Prihvaćen Plan gospodarenja otpadom za Grad Labin

Labin - Stari grad

Na sjednici Gradskog vijeća Grada Labina održanoj 31. siječnja 2018. godine donesena je Odluka o prihvaćanju Plana gospodarenja otpadom za područje Grada Labina i općina Raša, Kršan, Sveta Nedelja i Pićan za razdoblje od 2017. – 2022. godine – separat za Grad Labin. Na istoj sjednici donesena je i Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Labina.

Skip to content