Mobilno reciklažno dvorište na području Općine Kršan tijekom veljače

mrd7

Obavještavamo stanovnike Općine Kršan da će tijekom mjeseca veljače 2018. godine na području općine biti postavljeno mobilno reciklažno dvorište. Raspored je sljedeći:

  • Potpićan (kod motela): 12.-13. veljače,
  • Kršan (kod caffe bara “Kršan”): 14.-15. veljače,
  • Vozilići: 16.-17. veljače,
  • Purgarija Čepić (kod caffe bara “Jezero”): 19.-20. veljače,
  • Šušnjevica (SRC): 21.-22. veljače,
  • Kožljak (parking kod garaže DVD-a Kršan): 23.-24. veljače,
  • Plomin (kod groblja): 26.-27. veljače,
  • Boljevići (kod obrta “Alupako”): 28. veljače.

Otpad se u mobilnom reciklažnom dvorištu preuzima besplatno. Putem njega omogućava se prikupljanje većeg broja različitih posebnih kategorija i vrsta otpada kao što su papir i karton, ambalaža od plastike, metala i stakla, ostala plastika, staklo i metali, tekstil, baterije i akumulatori, lijekovi, boje, tinta, ljepila, smole, otpadna ulja (i jestiva i motorna), metalna ambalaža pod tlakom, ambalaža od opasnih tvari, EE otpad, fluorescentne i štedne žarulje, glomazni otpad. Na mobilnom reciklažnom dvorištu na raspolaganju je djelatnik zadužen za prihvat otpada od strane građana i njegovo vaganje te odlaganje u za to namijenjene posude.

Skip to content