Raspored odvoza selektivnog otpada za četvrtak 29.11.2018.

Sutra (četvrtak, 29.11.2018.) prikuplja se na sljedećim lokacijama:

PLASTIČNA I METALNA AMBALAŽA (“žute kante”):

  • Vinež: od raskrižja Kožlje do Doma kulture “Riko Milevoj” (uključujući Storo selo i Nove zgrade), te cesta Vinež-Marciljani (Juraji),
  • Labin: ulice Karla Kranjca, Rudarska i Antona Selana.
Skip to content