Mobilna reciklažna dvorišta u srijedu na Vinežu i Ripendi Kosi

Mobilna reciklažna dvorišta još uvijek obilaze područje Grada Labina. U srijedu, 4. ožujka, biti će postavljena na Vinežu (parkiralište ispred Doma kulture “Riko Milevoj”) i Ripendi Kosi (kod trafostanice). Radno vrijeme mobilnih reciklažnih dvorišta je od 10,00 do 17,00 sati, a za građane je predaja otpada besplatna. Snalaženje olakšavaju radnici 1.MAJ-a koji dežuraju kraj MRD-a. Dopušteno je odložiti krupni otpad iz kućanstva, veće komade plastike i kartona, namještaj, kućanske uređaje, zrcala, staklo, žarulje, otpadna ulja, stare baterije, gume, opasne ambalaže i sl. Lokacije predviđene za postavljanje MRD-ova u četvrtak, čime ujedno završava dvotjedni obilazak terena, su Marcilnica (kod trafostanice) i Ripenda Verbanci (kod lovačkog doma).

Skip to content