Mobilno reciklažno dvorište u srijedu u Trgetu!

Mobilno reciklažno dvorište na raspolaganju je ovih dana na području Općine Raša. Ove srijede (11.3.2020.) biti će postavljeno u Trgetu, i to na velikom makadamskom parkiralištu. Radno vrijeme je od 10,00 do 17,00 sati, a za građane je predaja otpada besplatna. Snalaženje olakšava radnik 1.MAJ-a koji dežura kraj MRD-a. Dopušteno je odložiti krupni otpad iz kućanstva, veće komade plastike i kartona, namještaj, kućanske uređaje, zrcala, staklo, žarulje, otpadna ulja, stare baterije, gume, opasne ambalaže i sl. Već u četvrtak mobilno reciklažno dvorište moći će te pronaći u Ravnima na ulazu u naselje.

Skip to content