Automatsko podmirivanje računa

Vrlo jednostavno: želite li da vam se računi za 1.MAJ automatski podmiruju sa vašeg bankovnog računa? Posebice je to praktično ukoliko živite u drugom gradu, županiji i državi. Moguće je zatražiti od 1.MAJ-a izravno terećenje vašeg bankovnog računa u točnom iznosu našeg obračuna. Sve što trebate je potpisati suglasnost za SEPA izravno terećenje putem kojega dajete ovlaštenje 1.MAJ-u da u vaše ime vodi brigu o naplati naših računa za pružanje javne usluge (prikupljanje i zbrinjavanje otpada). Ovdje pročitajte što je potrebno…

Potreban je vaš osobni dolazak u upravnu zgradu 1.MAJ-u (Vinež 81, Labin), donijeti potrebnu dokumentaciju i potpisati SEPA suglasnost koja se sastavlja na licu mjesta. Prvi slijedeći račun 1.MAJ-a biti će automatski naplaćen s tekućeg računa za točan iznos. Time se ovaj način razlikuje od dosadašnjih trajnih naloga kada je svaki mjesec banka plaćala isti dogovoreni iznos, a koji se može razlikovati od stvarnog iznosa računa.

 PROCEDURA:

  1. Klijent potpisuje SEPA suglasnost OSOBNO u upravnoj zgradi 1.MAJ-a (Vinež 81, Labin)
  2. Potrebna obvezna dokumentacija:
  • kopija kartice tekućeg računa (IBAN) s kojeg korisnik želi da mu se skidaju sredstva za naplatu računa 1.MAJ-a (preporuča se kunski tekući račun)
  • OIB – dati na uvid neki dokument gdje je vidljiv
  • kopija osobne iskaznice sa vidljivom adresom prebivališta (strani državljani mogu dati kopiju putovnice ili osobne iskaznice i daju podatak o adresi)
  • kontakt: e-mail adresa, broj mobitela i/ili telefona u slučaju potrebe za naknadnim kontaktom
  1. Terećenje: odvija se zadnji radni dan u mjesecu za račune od prethodnog mjeseca (npr. 30. listopada naplaćuje se račun za rujan)

Račune na uvid možemo dostaviti putem e-maila. Korisnik tako može pratiti specifikaciju troškova, a ne mora osobno voditi brigu oko plaćanja.  

Skip to content