OBAVIJEST – JAVNA RASPRAVA U OPĆINI SVETA NEDELJA

Obavještava se javnost i zainteresirana javnost da od 15 prosinca 2015. godine do 14. siječnja 2016. godine traje javna rasprava o Stručnoj podlozi za ishođenje okolišne dozvole za postojeće odlagalište otpada „Cere“ u Općini Sveta Nedelja.Koordinator javne rasprave je Upravni odjel za održivi razvoj Istarske županije, Odsjek za zaštitu prirode i okoliša, a javna rasprava se provodi u suradnji s Jedinstvenim upravnim odjelom Općine Sveta Nedelja.

Za vrijeme trajanja javne rasprave Stručna podloga i sažetak za javnost dostupni su javnosti u prostorima Općine Sveta Nedelja u Nedešćini, Nedešćina 103, svakim radnim danom od 7,00 do 15,00 sati, a kratak sveobuhvatni Sažetak u holu Županijskog sjedišta u Puli, Flanatička 29, radnim danom od 8,00 do 16,00 sati.

Stručna podloga i Sažetak za javnost dostupne su javnosti i na službenim web stranicama Ministarstva zaštite okoliša i prirode –  www.mzoip.hr, Istarske županije – www.istra-istria.hr i Općine Sveta Nedelja – www.sv-nedelja.hr, te na stranicama trgovačkog društva “1.MAJ d.o.o.” Labin – www.prvimaj.hr.

Javno izlaganje održat će se u 17. (četvrtak) prosinca 2015. godine u prostorima Općine Sveta Nedelja u Nedešćini, Nedešćina 103,  s početkom u 16,00 sati.

Izlaganju će biti nazočni predstavnici operatera, trgovačkog društva „1. MAJ d.o.o.” iz Labina i predstavnici izrađivača dokumentacije, tvrtke IPZ Uniprojekt TERRA d.o.o. iz Zagreba, koji će prikazati Stručnu podlogu te odgovarati na upite javnosti i zainteresirane javnosti.

Pozivaju se svi zainteresirani da svoja mišljenja, prijedloge i primjedbe na Stručnu podlogu upišu u knjige primjedbi koje se nalaze uz izloženu dokumentaciju ili dostave u pisanom obliku, u tijeku roka predviđenog za javnu raspravu, zaključno s 14. siječnjem 2016. godine na adresu: Istarska županija, Upravni odjel za održivi razvoj, 52100 Pula, Flanatička 29.

Mišljenja, prijedlozi i primjedbe koji ne budu dostavljeni u roku i ne budu čitko napisani neće se uzeti u obzir u pripremi izvješća o javnoj raspravi.

STRUČNA PODLOGA

SAŽETAK ZA JAVNOST

Skip to content